Jest Piątek, 25 wrzesień 2020 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2020-03-02 14:39:01 przez Administartor SM Nowe Miasto

2020-03-02

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie informuje, że na wniosek mieszkańców wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie 4 drzew (2 szt.-modrzew, 2 szt.-jesion) rosnących zbyt blisko budynku Podwislocze 38A (dz. nr 1072/176 obr. 208), od strony południowej i zachodniej.

W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi w  siedzibie Spółdzielni - pok. nr 2 tel. 17/85 76 989, tel. kom. 784 029 422.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2020-02-11 08:57:54 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie termomodernizacji elewacji budynku Ułanów 10 w Rzeszowie"

Materiały przetargowe do nabycia w Dziale Technicznym pok. nr 5, po dokonaniu opłaty w kwocie 20,00 zł w kasie Spółdzielni.

Termin składania ofert do 06.03.2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 9, ul. Podwisłocze 6.

Dodano 2020-02-10 12:04:22 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie
ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego o pow. 34,94 m² w bud. przy ul. Podwisłocze 10/3 /parter / w Rzeszowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 25. 02. 2020 r. o godz. 1100, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

Warunki przetargu:

 • stawka wywoławcza czynszu: 23,00zł za 1 m² pow. użytk. / netto.

 • wadium do przetargu: 804,00zł

 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do
  godz. 10
  30 w dniu przetargu,

 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal w zasobach
  Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,

 • wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

 • wadium przepada na rzecz Spółdzielni – Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,

 • stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji „czynszu najmu”, oprócz niej, Spółdzielnia dolicza opłaty za media oraz VAT,

 • oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,

 • w/w lokal można obejrzeć do dnia: 25.02.2020 r. w godzinach pracy obecnego najemcy.

 • Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,

 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody w wyposażeniu lokalu,

 • informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17-857-69-90.

 

 

 

Załączniki


Opis
SCAN_20200210_121203086.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2020-02-03 08:12:32 przez Administartor SM Nowe Miasto

                             OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 ogłasza przetarg ustny (licytację) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 132B przy ul. Podwisłocze 24 w Rzeszowie, pow. użytkowa 18,84m2, XI piętro, cena wywoławcza 97.300,00zł, który odbędzie się w dniu 19 lutego 2020r., o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 9A. Wdium w kwocie 5.000.00 zł. nalezy wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej do godziny 11.00 w dniu przetargu.

Informację o mieszkaniu oraz zasadach przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni: tablica ogłoszeń, dział członkowsko-mieszkaniowy pokój nr 11, tel. (17) 865-73-11.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny. 

Rzeszów , 2020 - 02 - 03

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Zasady przetargu pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2020-01-08 08:06:42 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 2019-12-30

 

GT / 3180 / 2019

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZTEARGU

NA WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót malarskich w klatkach schodowych następujących budynków:

Pelczara 1 kl. I, V

Pelczara 5 kl. I, VI

Podwisłocze 8A kl. III

Podwisłocze 24 kl. III

Podwisłocze 38B kl. I, III, IX, X, XIII

Popiełuszki 14 kl. II, III

Rejtana 24 kl. IV

 

 

w zakresie:

 • malowanie tynków ścian i sufitów + główka klatki schodowej,

 • malowanie rur i grzejników,

 • malowanie powierzchni pełnych,

 • malowanie balustrad,

 • malowanie drzwi,

 • malowanie cokołów ścian, policzków biegów,

 • malowanie lamperii

Materiały przetargowe wraz z przedmiarem robót można otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni, pokój nr 5 i 6.

 

Oferta powinna zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz oferty

 • kosztorys ofertowy,

 • nośniki cenotwórcze przyjęte do kalkulacji oferty,

 • czasokres wykonania robót,

 • okres gwarancji,

 • oświadczenie oferenta.

 

 

UWAGA:

Przy realizacji prac nie przewiduje się robót dodatkowych

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.01.2020 r. do godz. 12ºº
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 z dopiskiem „Oferta na roboty malarskie”.

Rozpatrzenie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi do dnia 24.01.2020 r.,
a o wyborze oferentów Spółdzielnia powiadomi zainteresowanych na tablicy ogłoszeń.

Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]