Jest Niedziela, 09 maja 2021 r.
Jesteś tutaj ->

Zasady przydzielania i użytkowania pomieszczeń ADM i likwidowanych wspypach
Załącznika Nr 1 do Regulaminu Porządku Domowego 

ZASADY PRZYDZIELANIA I UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ ADM I LIKWIDOWANYCH WSYPACH.


§ 1
 
I.Pomieszczenia ADM
 
1. Sankcjonuje się na dzień zatwierdzenia regulaminu wszystkich użytkowników pomieszczeń ADM.
2. Wszystkie pomieszczenia ADM odzyskane po dniu zatwierdzenia niniejszego regulaminu przydzielane będą na zasadach jak przydziału pomieszczeń powsypowych.
 
II.Pomieszczenia powsypowe
 
I. Tryb przydzielania pomieszczeń oraz opłat za ich korzystanie.
 
§ 2
 
1. Do pomieszczeń po likwidowanych wsypach prawo użytkowania mają wszyscy lokatorzy mieszkań danej klatki schodowej w podziale:
wsyp I  II piętro – mieszkania parteru, I i II pietra;
wsypIII – IV piętro – mieszkania III i IV pietra;
wsyp V – VI piętro – mieszkania V i VI piętra.
wsyp VII – VIII piętro – mieszkania VII i VIII piętra;
wsyp IX – X piętro – mieszkania IX, X, XI piętra.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa w obrębie każdej klatki schodowej.
 
2. Prawo do korzystania uzyskuje się decyzją Zarządu, po uwzględnieniu następujących czynników:
- bieżących płatności należności czynszowych, 
- korzystania z innych pomieszczeń typu ADM,
- Uzasadniona sytuacja rodzinna lub zdrowotna.
 
3. Opłaty z tytułu korzystania z pomieszczenia po wsypach naliczane będą w wysokości zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej.
 
II. Przepisy w zakresie utrzymywania w należytym stanie technicznym pomieszczeń po likwidowanych wsypach.
 
§ 3
 
Administracja Osiedla zobowiązana jest do:
- protokolarnego przekazania użytkownikom pomieszczeń po likwidowanych wsypach w stanie zdatnym do użytku.
 
§ 4
 
Pomieszczenia po likwidowanych wsypach nie mogą być użytkowane do celów mieszkalnych.
W lokalu tym nie dopuszcza się wykonywania zawodu i działalności gospodarczej.
Pomieszczenia te służą jedynie do przechowywania rzeczy i przedmiotów za wyjątkiem materiałów palnych, wybuchowych, cuchnących i innych, mogących stanowić zagrożenie dla mieszkańców.
 
§ 5
 
1. Najemca pomieszczenia jest obowiązany dbać o należytą konserwację zajmowanego pomieszczenia oraz dokonywać napraw, stosownie do rozmiarów eksploatacji.
2. W razie niedokonania przez użytkownika niezbędnych drobnych napraw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu – ma prawo dokonywać napraw na koszt użytkownika.
 
§ 6
 
Zabrania się instalowania dodatkowych elementów grzejnych, dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i innych instalacjach znajdujących się w pomieszczeniach wspólnego użytku, osoby nie przestrzegające tego zakazu, a winne spowodowania zakłóceń , będą obciążane kosztami ich usunięcia.
 
§ 7
 
1. W pomieszczeniach po likwidowanych wsypach  nie wolno instalować dodatkowych – poza istniejącym – punktów świetlnych, gniazd elektrycznych przyłączać żadnych urządzeń elektrycznych.
2. Celem zapobiegnięcia marnotrawstwu energii elektrycznej nie należy pozostawiać w pomieszczeniach zapalonych świateł.
 
§ 8
 
O uszkodzeniach urządzeń i instalacji w pomieszczeniach po wsypach należy niezwłocznie powiadomić administrację osiedla.
 
§ 9
 
1. Najemca pomieszczeń wsypowych obowiązany jest do przestrzegania czystości w nich.
2. Śmieci i odpadki należy wynosić do zbiorników i śmietników oraz wrzucać bezpośrednio do kubłów.
 
III. Przepisy porządkowe dotyczące pomieszczeń wsypowych.
 
§ 10
 
1. Przy korzystaniu z pomieszczeń wsypowych, użytkownicy obowiązani są do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności nie dozwolone jest używanie otwartego ognia.
2. Do użytkowników należy zaznajomienie się z przepisami przeciwpożarowymi i wykonywanie ich postanowień.
3. W pomieszczeniach nie należy przechowywać motocykli i skuterów oraz substancji palnych żrących i duszących.
 
§ 11
 
W stosunku do użytkowników wsypów nie przestrzegających zasad niniejszego regulaminu, pomimo zwracania uwagi przez Administrację osiedla – Zarząd Spółdzielni na wniosek Administracji osiedla może stosować upomnienie, a w przypadku nie skuteczności pozbawić prawa użytkowania.
 

 


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]