Jest Wtorek, 09 sierpień 2022 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2022-07-28 14:12:32 przez Administartor SM Nowe Miasto

 

Rzeszów 28.07.2022

 

OGŁOSZENIE

 

o przetargu nieograniczonym ofertowym na wykonanie robót remontowych instalacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Husarska 1 w Rzeszowie.

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Husarska 1 w imieniu i na rzecz, której działa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na przeprowadzenie remontu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku jw. w Rzeszowie.

 

Zakres robót:

 • wymiana rurociągu pionowego kanalizacyjnego obsługującego kuchnie i łazienki w klatce nr 1, 2, 4 wraz z podejściami do poszczególnych urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych polegających na naprawie ścian i sufitów po przeprowadzonych pracach remontowych.

 

Materiały przetargowe wraz z przedmiarem robót są do pobrania w Dziale Technicznym Spółdzielni „NM” w godz. od 700 do 1400, tel. 17-856-70-82.

Oferta powinna zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną „Ofertę wykonawcy” - zał. nr 1,

 • formularz ofertowy – zał. nr 2,

 • potwierdzoną „Specyfikację istotnych warunków zamówienia” - zał nr 3,

 • potwierdzone „Szczegółowe warunki kontraktu” - zał nr 4,

 • kosztorys ofertowy – zał nr 5.

 

Wadium przetargowe w kwocie 1 000 zł należy wpłacić na konto Wspólnoty lub w kasie spółdzielni SM „Nowe Miasto”. Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.08.2022 do godziny 1300w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonanie robót remontowych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Husarska 1 w Rzeszowie”. Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w ostatnim dniu składania ofert o godz 1300. w pokoju 9A budynku Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6 w Rzeszowie.

 

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Formularz ofertowy pobierz
Szczegółowe warunki pobierz
Specyfikacja pobierz
Oferta wykonawcy pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2022-07-20 12:56:38 przez Administartor SM Nowe Miasto
Dodano 2022-07-19 13:05:06 przez Administartor SM Nowe Miasto
Dodano 2022-07-15 12:34:16 przez Administartor SM Nowe Miasto

2022-07-01

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie informuje, że na wniosek mieszkańców i ze względów technicznych, wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie chorych i kolidujących drzew, rosnących zbyt blisko budynków Podwisłocze 32 i 32A (dz. nr 1655/1, 1655/3 i 1655/5 obr. 208).

W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi w  siedzibie Spółdzielni - pok. nr 2 tel. 17/85 76 989, tel. kom. 784 029 422.

Dodano 2022-07-13 12:54:08 przez Administartor SM Nowe Miasto
 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie
ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego o pow. 75,94 m² w bud. przy ul. Podwisłocze 6/4 /parter/ w Rzeszowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 26. 07. 2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

Warunki przetargu

 • stawka wywoławcza czynszu: 35,00 zł za 1 m² pow. użytk. / netto/.

 • wadium do przetargu: 2658,00 zł.

 

 

 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz. 1030 w dniu przetargu,

 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal w zasobach
  Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,

 • wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

 • wadium przepada na rzecz Spółdzielni – Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,

 • stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji „czynszu najmu”, oprócz niej, Spółdzielnia dolicza opłaty za media oraz VAT,

 • oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,

 • Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,

 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody w wyposażeniu lokalu,

 • informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17-857-69-90.

 

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]