Jest Piątek, 24 marca 2023 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2022-08-25 10:09:10 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 25.08.2022 r.

 

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Podwisłocze 16, ogłasza przetarg ofertowy dotyczący malowania klatki schodowej nr I w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Podwisłocze 16 w Rzeszowie.

 

Przewidywany zakres robót:

1. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni.

2. Dwukrotne szpachlowanie części ścian, cokolików, policzków biegów schodowych, lamperii.

3. Malowanie drzwi, szafek hydrantowych, balustrad, grzejników oraz rur farbą olejną.

4. Uszczelnienie pęknięć poziomych i pionowych akrylem.

5. Wypełnienie pęknięć i szczelin w posadzce zaprawą elastyczną.

 

B. Informacje doprecyzowujące założenia ofertowe:

1. Proponowane do zastosowania materiały powinny posiadać tzw. zgodność systemową oraz wszelkie potrzebne świadectwa.

2. Wykonawca posiadający aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót.

3. Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego przy zastosowaniu oferowanej ceny jednostkowej.

4. Formularze ofertowe oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6.

5. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z kopią aktualnej polisy ubezpieczeniowej i danymi technicznymi materiałów budowlanych należy składać w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 – do dnia 14 września br. do godz. 10.00

6. Komisja przetargowa zapozna się ze złożonymi ofertami do dnia 16.09.2022 r.

7. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót lub rezygnacji z ich wykonywania
(w przypadku rozszerzenia zakresu będzie miała zastosowanie oferowana cena jednostkowa).

8. Powyższe ogłoszenie przetargowe zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

 

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2022-08-12 08:56:46 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 12.08.2022 r.

 

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy dotyczący renowacji elewacji zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pelczara 2.

 

A. Przewidywany zakres robót:

1. Ciśnieniowe mycie elewacji.

2. Impregnacja powierzchni ścian środkiem grzybobójczym.

3. Doszczelnienie szpaletów w otworach okiennych, które tego wymagają.

4. Uszczelnienie pęknięć (zarysowań) elewacji oraz uzupełnienie ubytków wyprawy tynkarskiej.

5. Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi (preferowane są farby silikonowe) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem (zbliżonej do istniejącej).

 

B. Informacje doprecyzowujące założenia ofertowe:

1. Proponowane do zastosowania materiały powinny posiadać tzw. zgodność systemową oraz wszelkie potrzebne świadectwa.

2. Prace malarskie należy wykonywać metodami alpinistycznymi.

3. Wykonawca posiadający aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót (szczególną uwagę należy zwrócić na parkujące w pobliżu malowanych elewacji samochody).

4. Oferent zaproponuje zintegrowaną (obejmującą wszystkie czynności robocze) cenę jednostkową prac renowacyjnych jw. przy określeniu powierzchni malowanych elewacji zgodnie z treścią p.4.4.1. rozdziału 12 (roboty malarskie) KNR 4-01 – „przy malowaniu ścian nie potrąca się otworów o powierzchni 1 do 3 m² w przypadku malowania ościeży. Potrąca się natomiast otwory ponad 3 m² doliczając powierzchnie malowanych ościeży”.

5. Powierzchnie malowanych elewacji zostaną wpisane do formularza ofertowego. Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego przy zastosowaniu oferowanej ceny jednostkowej.

6. Formularze ofertowe oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6.

7. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z kopią aktualnej polisy ubezpieczeniowej i danymi technicznymi materiałów budowlanych należy składać w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 – do dnia 29 sierpnia br. do godz. 10.00

8. Komisja przetargowa zapozna się ze złożonymi ofertami do dnia 31.08.2022 r.

9. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót lub rezygnacji z ich wykonywania
(w przypadku rozszerzenia zakresu będzie miała zastosowanie oferowana cena jednostkowa).

10. Powyższe ogłoszenie przetargowe zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

 

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2022-08-01 07:55:13 przez Administartor SM Nowe Miasto

2022-08-01

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie informuje, że wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie 3 szt. sosny czarnej rosnących na dz. nr 1717/9 obr. 208 Podwisłocze 10, które w znacznym stopniu blokują dostęp światła słonecznego do paneli fotowoltaicznych założonych na dachu budynku Podwislocze 10, co znacznie zmniejsza ich wydajność.

W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi w  siedzibie Spółdzielni - pok. nr 2 tel. 17/85 76 989, tel. kom. 784 029 422.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2022-08-01 07:52:59 przez Administartor SM Nowe Miasto

2022-08-01

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie informuje, że wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie 2 szt. chorych jarząbów rosnących na dz. nr 1717/16 obr. 208 Podwisłocze 2 (za budynkiem).

W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi w  siedzibie Spółdzielni - pok. nr 2 tel. 17/85 76 989, tel. kom. 784 029 422.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2022-07-28 14:12:32 przez Administartor SM Nowe Miasto

 

Rzeszów 28.07.2022

 

OGŁOSZENIE

 

o przetargu nieograniczonym ofertowym na wykonanie robót remontowych instalacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Husarska 1 w Rzeszowie.

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Husarska 1 w imieniu i na rzecz, której działa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na przeprowadzenie remontu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku jw. w Rzeszowie.

 

Zakres robót:

  • wymiana rurociągu pionowego kanalizacyjnego obsługującego kuchnie i łazienki w klatce nr 1, 2, 4 wraz z podejściami do poszczególnych urządzeń sanitarnych,

  • wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych polegających na naprawie ścian i sufitów po przeprowadzonych pracach remontowych.

 

Materiały przetargowe wraz z przedmiarem robót są do pobrania w Dziale Technicznym Spółdzielni „NM” w godz. od 700 do 1400, tel. 17-856-70-82.

Oferta powinna zawierać:

  • wypełnioną i podpisaną „Ofertę wykonawcy” - zał. nr 1,

  • formularz ofertowy – zał. nr 2,

  • potwierdzoną „Specyfikację istotnych warunków zamówienia” - zał nr 3,

  • potwierdzone „Szczegółowe warunki kontraktu” - zał nr 4,

  • kosztorys ofertowy – zał nr 5.

 

Wadium przetargowe w kwocie 1 000 zł należy wpłacić na konto Wspólnoty lub w kasie spółdzielni SM „Nowe Miasto”. Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.08.2022 do godziny 1300w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonanie robót remontowych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Husarska 1 w Rzeszowie”. Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w ostatnim dniu składania ofert o godz 1300. w pokoju 9A budynku Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6 w Rzeszowie.

 

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Formularz ofertowy pobierz
Szczegółowe warunki pobierz
Specyfikacja pobierz
Oferta wykonawcy pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]